събота, 8 ноември 2008 г.

100 години Леви-Строс

Je hais les voyages et les explorateurs. Ключовата фраза на една от най забележителните книги на 20в. За Тъжните Тропици и останалото всичко отдавна е казано & кръглите числа навяват само мисли за мировата скръб.


Клод Леви-Строс е роден на 28 ноември 1908г.
Журналистите са на крак, или поне френските; шумотевицата започна още през май, когато излезе изданието в колекцията Pleiade, а през целия месец ноември Френската Национална Библиотека организира експозиции от архива, който той й дари миналата година.

Освен журналистите, кой ли се интересува от Леви-Строс? Вероятно разните породи историци и по-специално онези, които се занимават с неща като история на идеите или на културата. На такива хора се дължат генеалогии, тръгващи от питагорейците и минаващи през Лайбниц и теория на групите или пък по-кратко от Бодлер и символистите. А преди двадесет години у нас единственото място откъдето да се промъкне нещо неидеологизирано за Леви-Строс беше сякаш списание Филососфска Мисъл - тогава нямаше интернет и за компютри повече се говореше, отколкото се ползваха. Скоро след това обстоятелствата се попромениха и излизането на Histoire de Lynx или преводът на Ревнивата грънчарка можеха да бъдат отбелязани като събития.1 коментар:

al каза...

няма да има 101-а годишнина и няма да има ceremonie des adieux.