вторник, 29 юни 2010 г.

'Астрономия' или 'астрология'


На доста места се среща едно твърдение в смисъл, че преди Модерните Времена между астрономия и астрология не правели разлика. Звучи напълно приемливо, ако това не ни интересува особено или пък не се замислим. Иначе скоро започва да изглежда подозрително, че има два синонима, съставни и близки по форма, които просъществуват рядом в течение на двайсетина века. Филолозите, без много да се задълбават, отдавна са провъзгласили тази неразличимост и често преводачите, без коментар, са подменяли едната дума с друга, докато по-версираните в материята видимо са приемали всичко на доверие. Историята се оказва заплетена, но може да бъде проследена: в 6 страници aкадемичен текст или по-долу в 6 реда разговорна проза.
Накратко: сочейки към звездите, Платон започва да говори, казвайки 'астрономия'. Идва Аристотел, пак сочи към зездите, но казва 'астрология'. Идват на мода Халдеите, които пък гадаят от звездите, а за това няма дума. По небесните въпроси, Аристотел бива повече или по-малко дискредитиран, а думата, която наложил, се оказва лишена от своето съдържание и придобива съвременното си, 'халдейско', значение.
Това е първият рунд и той е достатъчен да се проумее, че е имало три неща и две имена за тях. Римските автори, макар да са били наблизо, не успели да схванат случващото се. При преминаване през средновековието всичко се повтаря още веднъж: платоновата астрономия оцелява в квадривиума, с арабите се връщат гадаенето и един прокоментиран Аристотел. По времето на Кеплер, две хиляди години след Платон, историята на разноречието добива понятен вид.ако някой има проблем с кирилицата, един преразказ с други букви в ArXiv или друг.

Няма коментари: