вторник, 8 март 2011 г.

Mary Elizabeth Mincoff-Marriage / Елисавета К. Минкова

Mary Elizabeth Mincoff-Marriage / Елисавета Константинова Минкова е англо-българска фолклористка, която в първата половина на 20в. публикува няколко сборника с холандски и немски песни. Най-популярната й книга е практическо ръководство по плетене на брюкселска дантела, издание в съавторство с нейните брат и снаха, излязло в Ню-Йорк и Лондон през 1907г. Българското Министерство на Пропагандата издава книжка с нейни английски преводи на български фолклорни песни в 1945г.

[ Биография ] [ Библиография ]
Библиография

Няма коментари: